Tento formulár slúži ako predbežná informácia pre poradenskú spoločnosť Varius na vypracovanie cenovej ponuky. Tieto informácie budú používané diskrétne a iba pre interné záležitosti spoločnosti Varius. Vyplnenie tohto formulára Vás nezaväzuje k využitiu našich služieb.

Formulár na cenovú ponuku:

Identifikačné údaje:
Názov spoločnosti podľa OR:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Adresa sídla:
Ulica:
PSČ:
Mesto:
Adresa prevádzky:
Ulica:
PSČ:
Mesto:
Kontaktné údaje:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Mobil:
E-mail:
Web:
Údaje o organizácii:
Vedúci organizácie:
Počet pobočiek:
Počet smien:
Celkový počet zamestnancov:
> > > >
Norma (označte):
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 37001:2016
AQAP 2110 Ed. D, Ver. 1 ISO 3834-2:2005 ISO 3834-3:2005 ISO 3834-4:2005
ISO 50001:2018 ISO/IEC 27001:2013 ISO/IEC 17025:2017 ISO/IEC 17020:2012
ISO 10006:2003 Údržba manažérskeho systému Iné
Ostatné informácie:
Doba zavedenia (vyberte):
Dôvod zavedenia (vyberte):
Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli:
Činnosť, ktorá bude predmetom certifikácie:
Poznámka: